• PLANIFICARE SPECTRU ELECTROMAGNETIC
 
  • MANAGEMENTUL FRECVENȚELOR RADIO
 
  • COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ ȘI AVIZAREA OBIECTIVELOR DE RADIOCOMUNICAȚII
 
  • CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA SPECTRULUI DE FRECVENȚE RADIO
Top